Privacybeleid

SpinOffice CRM en uw privacy

Bedrijven moeten vastleggen welke persoonsgegevens ze bewaren en waarom, en klanten hebben het recht die informatie in te zien, en te laten corrigeren of verwijderen.

Dit zijn de privacybeloftes van SpinOffice CRM:

 • Onze software is ons product. U bent dat niet. Daarom verkopen we uw gegevens niet. Nooit. Aan niemand.
 • We verzamelen geen gegevens om het verzamelen. We slaan gegevens alleen op met een concreet doel, zoals het aanbieden van ons product.
 • We verzamelen gegevens om uw ervaring te verbeteren en op uw wensen af te stemmen. Wanneer we dat doen, zijn we hier duidelijk over.
 • Wij zien niet wat u doet.
 • Wij hebben geen toegang tot uw e-mail, relaties of andere informatie.
 • Cookies die via www.spinoffice-crm.com geplaatst worden zijn voor het optimaal functioneren van de website, voor analyses op geaggregeerd niveau, en voor marketing van SpinOffice zelf. Niet om profielen op te bouwen voor adverteerders.

Hieronder vindt u ons officiële privacybeleid. Als u vragen heeft over het gebruik van persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@spinoffice-crm.com.

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: februari 2022

Mulberry Garden B.V. (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de website (www.spinoffice-crm.com) en de software-applicatie SpinOffice CRM (hierna genoemd “Dienst”).

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer u de Dienst gebruikt, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit Privacybeleid dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden.

1. Definities

 • Dienst
  Onder dienst verstaan wij de website www.spinoffice-crm.com en de software applicatie SpinOffice CRM, beheerd door Mulberry Garden B.V.
 • Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
 • Gebruiksgegevens
  Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).
 • Cookies
  Cookies zijn informatiebestandjes die worden opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiele apparaat).
 • Gegevensbeheerder
  Onder gegevensbeheerder verstaan wij de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.
  In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw Persoonsgegevens.
 • Gegevensverwerkers (of Dienstverleners)
  Onder Gegevensverwerkers (of Dienstverleners) verstaan wij elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in naam van de Gegevensverwerker.
  Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Dienstverleners om uw gegevens efficiënter te kunnen verwerken.
 • Betrokkene (of Gebruiker)
  De Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Dienst en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

2. Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze Dienst aan u te kunnen leveren en om hem te verbeteren. Gegegvens die wij verzamelen zijn als volgt.

Persoonsgegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met u of om u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, provincie, postcode, stad
 • Cookies en Gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact op te nemen met u via nieuwsbrieven, marketing of promotiemateriaal en andere informatie die mogelijk interessant is voor u. U kunt aangeven dat u slechts bepaalde, of helemaal geen communicatie wenst te ontvangen door te klikken op de afmeldlink of door de instructies te volgen die wij u in een e-mailbericht verzenden.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Dienst met of via een mobiele apparaat (“Gebruiksgegevens”).

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van uw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s die u hebt bezocht op onze Dienst, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u hebt doorgebracht op die pagina’s, unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst met een mobiel apparaat kunnen deze Gebruiksgegevens informatie omvatten zoals het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiel besturingssysteem, de mobiele internetbrowser die u gebruikt, de unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

Wij kunnen informatie gebruiken en opslaan over uw locatie als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven (“Locatiegegevens”). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Dienst te leveren en om onze Dienst te verbeteren en aan te passen.

U kunt de locatiediensten op elk moment in- of uitschakelen wanneer u onze Dienst gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Tracking & cookiegegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken.

De onderstaande lijst geeft informatie over de cookies die op onze website worden gebruikt.

CookieTypeDuurOmschrijving
AWSALBCORS7 daysThis cookie is used for load balancing services provided by Amazon inorder to optimize the user experience. Amazon has updated the ALB and CLB so that customers can continue to use the CORS request with stickness.
IDE1 year 24 daysUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
_GRECAPTCHA5 months 27 daysThis cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis.
__utma2 yearsThis cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
__utmbsession30 minutesThe cookie is set by Google Analytics. The cookie is used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.
__utmcsessionThe cookie is set by Google Analytics and is deleted when the user closes the browser. The cookie is not used by ga.js. The cookie is used to enable interoperability with urchin.js which is an older version of Google analytics and used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits.
__utmt10 minutesThe cookie is set by Google Analytics and is used to throttle request rate.
__utmz6 monthsThis cookie is set by Google analytics and is used to store the traffic source or campaign through which the visitor reached your site.
__zlcmid1 year 24 daysThis cookie is used by Zendesk live chat and is used to store the live chat ID.
_fbpThis cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
_gcl_au3 monthsThis cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website.
ac_enable_tracking1 monthThis cookie is set by the Active Campaign. This cookie is used to keep track of the site usage.
bcookie2 yearsThis cookie is set by linkedIn. The purpose of the cookie is to enable LinkedIn functionalities on the page.
bscookie2 yearsThis cookie is a browser ID cookie set by Linked share Buttons and ad tags.
cookieyes-advertisementCookieYes sets this cookie to remember the consent of users for the use of cookies in the 'Advertisement' category.
langsessionThis cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website.
pll_language1 yearThis cookie is set by Polylang plugin for WordPress powered websites. The cookie stores the language code of the last browsed page.
test_cookie15 minutesThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user’s browser supports cookies.
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

3. Gebruik van gegevens

Mulberry Garden B.V. gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
 • Om u wijzigingen in onze Dienst te melden
 • Om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van onze Dienst
 • Om onze klanten steun te verlenen
 • Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze Dienst te verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
 • Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te bieden over onze goederen, diensten en evenementen die gelijkaardig zijn aan wat u in het verleden al gekocht hebt of waar u informatie over hebt gevraagd, tenzij u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

4. Juridische basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis van, Mulberry Garden B.V. voor de verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze verzamelen.

Mulberry Garden B.V. kan uw Persoonsgegevens gebruiken omdat:

 • Wij een contract moeten afsluiten met u
 • U ons de toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door uw rechten
 • Om betalingen te kunnen verwerken
 • In naleving van de wet

5. Bewaren van gegevens

Mulberry Garden B.V. bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in dit Privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens in de mate dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. als we uw gegevens moeten bewaren in naleving van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en beleid toe te passen.

Mulberry Garden B.V. bewaart uw Gebruiksgegevens ook voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden gewoonlijk voor een kortere periode bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de werking van onze Dienst te verbeteren, of indien wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren.

6. Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar — en bewaard op — computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw rechtsgebied.

Let erop dat, als u zich buiten Netherlands bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar Netherlands en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Mulberry Garden B.V. zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

7. Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

ls Mulberry Garden B.V. betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u op de hoogte brengen vóór uw Persoonsgegevens worden overgedragen en het voorwerp worden van een ander Privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhavingsdoeleinden

In bepaalde omstandigheden kan Mulberry Garden B.V. verplicht worden uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk wordt verplicht of op verzoek van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of overheidsorgaan).

Wettelijke vereisten

Mulberry Garden B.V. kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van Mulberry Garden B.V. te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Dienst
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

8. Veiligheid van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

9. “Do Not Track” signalen

Wij bieden geen ondersteuning van “Do Not Track” (“DNT”). “Do Not Track” is een voorkeur die u kunt instellen in uw internetbrowser om aan websites mee te delen dat u niet wenst te worden gevolgd.

U kunt “Do Not Track” in- of uitschakelen door naar de Voorkeuren of Instellingen pagina te gaan van uw internetbrowser.

10. Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)

ls u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Mulberry Garden B.V. streeft er naar redelijke maatregelen te nemen om u de mogelijkheid te bieden het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u bezitten en als u wenst te worden verwijderd uit onze systemen kunt u contact opnemen met ons.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij van u bezitten. Waar mogelijk hebt u toegang tot uw Persoonsgegevens en kunt u ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in uw accountinstellingen aanvragen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kunt u contact opnemen met ons om u te helpen.
 • Het recht op correctie. U hebt het recht uw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van u bezitten in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht uw toestemming op elk moment in te trekken waar Mulberry Garden B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming.

Denk eraan dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke aanvragen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Autoriteit Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

11. Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst (“Dienstverleners”) te vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.

Amazon Web Services

Mulberry Garden B.V. maakt gebruik van Amazon Web Services (AWS) (https://aws.amazon.com) om de applicatieservers to hosten die nodig zijn om onze Dienst, SpinOffice CRM, kunnen draaien. Alle klantendatabases, e-mailberichten en bestanden worden veilig binnen AWS opgeslagen en beheerd. De twee AWS-datacenters die wij gebruiken zijn gevestigd binnen de EU, binnen een ‘private network’. Indien er zich een probleem voordoet binnen een van de twee datacenters, zal de ander alles overnemen en kunt u als gebruiker gewoon doorwerken.

AWS’s Privacybeleid is beschikbaar hier: https://aws.amazon.com/privacy/.

ActiveCampaign

Voor e-mailmarketing gebruikt Mulberry Garden B.V. ActiveCampaign, ontwikkeld door ActiveCampaign LLC, 1 N Dearborn Street, Chicago, IL 60602, VS. ActiveCampaign is een dienst die de verspreiding van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. Als u gegevens (bijv. uw e-mailadres) verstrekt om u te abonneren op onze nieuwsbrief, worden deze opgeslagen op ActiveCampaign-servers in de VS. ActiveCampaign is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om naleving van de Europese privacynormen in de Verenigde Staten te waarborgen. We gebruiken ActiveCampaign om statistieken te verzamelen over het openen van e-mails en klikken met behulp van industriestandaardtechnologieën om ons te helpen onze marketing-e-mail te volgen en te verbeteren. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van ActiveCampaign dat beschikbaar is onder: https://www.activecampaign.com/privacy-policy.

Calendly

Mulberry Garden B.V. gebruikt Calendly, ontwikkeld door Calendly LLC, Calendly LLC, 1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309, Verenigde Staten van Amerika, om agenda-afspraken in te plannen voor SpinOffice CRM. Gebruiksgegevens, evenals de informatie die u invoert in de Calendly-widget, worden opgeslagen en verwerkt op servers in de Verenigde Staten. Calendly voldoet aan de EU-U.S. Privacy Shield Framework en de Zwitsers-U.S. Privacy Shield Framework, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Unie en / of Zwitserland naar de Verenigde Staten. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Calendly op: https://calendly.com/pages/privacy.

Analytics

Wij kunnen beroep doen op externe Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te volgen en te analyseren.

 • Google Analytics
  Google Analytics is een webanalyse-service van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en bij te houden. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google verwijzen wij u naar de internetpagina van Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy

Gedragsgerichte remarketing

Mulberry Garden B.V. gebruikt remarketing diensten om u reclame aan te bieden op externe websites nadat u onze Dienst bezocht hebt. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te selecteren, te optimaliseren en aan te bieden op basis van uw vorige bezoeken aan onze Dienst.

 • Google Ads (AdWords)
  De Google Ads (AdWords) remarketing dienst wordt geleverd door Google Inc.
  U kunt zich afmelden van Google Analytics for Display Advertising en de Google Display Network advertenties aanpassen door een bezoek te brengen aan de Google Ads Settings pagina www.google.com/settings/ads
  Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – te installeren voor uw internetbrowser. Met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on kunnen bezoekers voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google verwijzen wij u naar de Google Privacy en voorwaarden internetpagina: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook
  Facebook remarketing dienst wordt geleverd door Facebook Inc.
  U kuntt meer informatie vinden over de op interesse-gebaseerde advertenties van Facebook op deze pagina: www.facebook.com/help/164968693837950
  Als u zich wenst af te melden van de op interesse-gebaseerde advertenties van Facebook kunt u deze instructies volgen van Facebook: www.facebook.com/help/568137493302217
  Facebook leeft de zelfreguleringsbeginselen na voor online gedragsgerichte advertenties van de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden van Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten www.aboutads.info/choices, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa www.youronlinechoices.eu, of via de instellingen van uw mobiele apparaat.
  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook verwijzen wij u naar het Facebook Privacybeleid: www.facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten leveren in het kader van de Dienst. In dat geval gebruiken wij externe diensten voor de verwerking van deze betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

Wij zullen de informatie van uw creditkaart niet bewaren of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt en hun gebruik van uw persoonsgegevens wordt beheerd door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gemeenschappelijk initiatief van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS vereisten helpen om de veilige behandeling van uw betalingsgegevens te verzekeren.

De betalingsverwerkers met wie wij samenwerken zijn:

Authenticatie

We hebben onze Dienst gebouwd om uw gegevens te respecteren en te beschermen. We gebruiken OAuth 2.0-authenticatie met Google. OAuth 2.0 is een open standaard autorisatieprotocol waarmee derden toegang hebben tot gebruikersgegevens zonder gebruikerswachtwoorden te hoeven kennen of op te slaan. Met OAuth 2.0-verificatie kunnen gebruikers app-toegang op elk moment intrekken in app-instellingen. Als een gebruiker toegang tot de Loop-app intrekt, heeft onze Dienst geen toegang meer tot de gebruikersgegevens. Waar OAuth 2.0 niet wordt ondersteund, moeten we de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account beveiligen in onze Dienst.

 • Onze Dienst gebruikt OAuth voor gebruikersauthenticatie. We hebben nooit toegang tot wachtwoorden van Google, Microsoft, Apple of Android.
 • Onze Dienst gebruikt https://mail.google.com/ om het Gmail-account van een gebruiker in onze Dienst te lezen, verwijderen en beheren, zodat gebruikers hun e-mailaccounts via onze Dienst kunnen beheren en de wijzigingen met hun Gmail-account kunnen synchroniseren.
 • Onze Dienst gebruikt www.googleapis.com/auth/userinfo.email om het e-mailadres van de gebruiker te bekijken.
 • Gebruikers geven via OAuth 2.0-autorisatie toegang tot de Dienst, waardoor een volledige synchronisatie mogelijk is tussen onze Dienst en het Gmail-account.

12. Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u klikt op een link van een externe partij wordt u naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het Privacybeleid te verifiëren van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.

13. Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18 (“Kinderen”).

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

14. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid te publiceren op deze pagina.

Wij zullen u op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze Dienst voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de “aanvangsdatum” bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit Privacybeleid.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.

15. Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met ons: info@spinoffice-crm.com.