SpinOffice Update: een korte terugblik en vooruitkijken naar 2023

SpinOffice Update: een korte terugblik en vooruitkijken naar 2023

Afgelopen jaar hebben we veel tijd besteed aan de doorontwikkeling van SpinOffice. Hierdoor hebben we nu een zeer stabiele applicatie die zowel op een desktop-computer, mobiele apparaten als de web-versie consistent en goed benaderbaar is.

We lijken er steeds beter in te slagen om de functionaliteiten binnen de software goed naar voren te brengen en (nieuwe) gebruikers te helpen bij het inrichten en gebruiken van de database. Steeds meer MKB-bedrijven weten onze software te vinden en starten met SpinOffice voor hun relatiebeheer. We zien het aantal klanten en tevreden gebruikers dan ook toenemen en klanten met veel plezier jaren gebruikmaken van onze software. Dit geeft ons dan ook nog meer energie en de drive om verder te bouwen aan het prachtige product.

In 2022 hebben we ook weer aan verschillende software-projecten gewerkt. Dit zijn zeer uiteenlopende software-maatwerk projecten die wij in opdracht van- en samen met klanten uitvoeren. Om een beeld te krijgen wat wij zoal ontwikkelen en wat voor de klant de toegevoegde waarde is, hebben we onlangs een aantal klantverhalen gemaakt. Lees deze gerust eens door om een indruk te krijgen wat wij voor diverse klanten hebben ontwikkeld.

Er zijn meer mooie ontwikkelingen waar wij in 2022 aan gewerkt hebben, waarvan we er twee graag met je willen delen. Beide willen we in het eerste kwartaal van dit jaar introduceren. Het betreft het nieuwe relatiegedeelte en een volledige integratie met Microsoft 365 (Mail, Contacten en Agenda).

Beide zullen we hieronder verder toelichten.

lijn

Introductie van het nieuwe relatiegedeelte

Een van de onderdelen waar wij afgelopen jaar ook veel aandacht aan hebben besteed is de ontwikkeling en het gefaseerd implementeren van het nieuwe relatiegedeelte bestaande uit een apart relatielijst en de relatiekaart met bijbehorend archief. We hebben bewust gekozen voor een splitsing hiervan, iets wat echt nieuw en anders is dan gebruikers gewend zijn.

De ontwikkeling van het relatiegedeelte heeft enorm tijd en efforts van ons development-team gevraagd omdat het zo’n core-functionaliteit van de software is. Gebruikers zijn gewend aan de opzet zoals men die kent en waar ze al jaren mee werkt. Dus je kunt je voorstellen dat het volledig vernieuwen en ontwikkelen (analyse fase -> ontwerp -> ontwikkeling -> testen -> implementatie) van het relatiegedeelte met heel veel zorg en aandacht moet worden gedaan.

Hieronder een voorbeeld van de relatielijst.

Relatielijst in SpinOffice

Naast een verbetering in het framework zoals we dat in de andere schermen hebben gedaan en visuele- en snelheidsverbeteringen bevat het nieuwe relatiegedeelte ook een aantal nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden, namelijk:

  • de mogelijkheid om labels aan relaties toe te voegen.
  • de mogelijkheid om meerdere relatiekaarten naast elkaar te kunnen openen.
  • de introductie van een ‘web-socket’; aanpassingen aan relaties worden direct getoond. Je hoeft niet meer te verversen om relatie-aanpassingen te zien.
  • de mogelijkheid tot synchronisatie van Office 365 contacten (lees meer hieronder).
  • personalisatie van het scherm.
  • quick massa-mail functie.
  • rechten gebaseerd op relatietypes.

Op dit moment zitten we in de implementatiefase van het relatiegedeelte en willen Q1 van dit jaar gebruiken om al onze klanten om te zetten naar het nieuwe scherm. We komen hier dan ook binnenkort op terug.

Wil je een van de eerste zijn? Neem dan contact met ons op.

lijn

Microsoft 365 Outlook

Microsoft 365In 2022 hebben we gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de integratie met Microsoft 365 en Outlook. Naast de bestaande Microsoft Office-integratie (Word & Excel) en de integratie van Office 365 Mail is er zeer binnenkort ook de mogelijkheid om je Microsoft 365 Agenda en Contacten te synchroniseren met SpinOffice.

Met trots kunnen we vermelden dat we eind 2022 de eerste klant hebben die gebruikmaakt van de Microsoft 365 Outlook Agenda en Contacten sync.

Microsoft 365 Agenda sync

Microsoft 365 Agenda is een online agenda die integreert met andere Office 365 apps. Welke voordelen levert de Microsoft 365 Agenda sync met SpinOffice op?

  • Synchroniseer je Microsoft 365 agenda met SpinOffice in beide richtingen
  • Synchroniseer afspraken automatisch met beide agenda’s

Het is heel simpel om om de integratie te activeren. Je moet alleen eenmalig je Microsoft 365 toestemming geven om met SpinOffice te koppelen en daarna worden alle afspraken beide kanten op gesynchroniseerd.

Microsoft 365 Contacten sync

Microsoft 365 Contacten is jouw adresboek binnen Office 365. De Microsoft 365 Contacten sync met SpinOffice zorgt er voor dat al jouw Microsoft 365 contacten met SpinOffice in beide richtingen synchroniseren. Om deze integratie te activeren, moet je alleen eenmalig Microsoft 365 toestemming geven om met SpinOffice te koppelen en daarna worden alle contacten beide kanten op gesynchroniseerd.

In Q1 van dit jaar willen we de Microsoft 365 Outlook Agenda en Contacten synchronisatie introduceren bij alle klanten die hier gebruik van willen maken.

lijn

Wil je een van de eerste zijn om de het nieuwe relatiescherm of de Microsoft 365 Outlook sync (Agenda en/of Contacten) te gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Team SpinOffice